Openstaande activiteiten afmelden

Er is nu in te stellen dat een (openstaande) activiteit alleen afgemeld kan worden door de activiteitenafhandelaar zelf. Dus niet door andere gebruikers.