Optimaal gebruik van Q-base

Klachten, fouten en calamiteiten vastleggen in Q-base is voor veel Q-link gebruikers een normale gang van zaken, maar Q-base biedt u veel meer mogelijkheden.

Een aantal mogelijkheden op een rijtje:

  • Door activiteiten aan een registratie toe te voegen, legt u alle corrigerende en/of preventieve maatregelen overzichtelijk vast
  • Via Bevindingen zijn alle verplichtingen voor certificering makkelijk vast te leggen en kunt u uw conclusies inzichtelijk maken. Op deze manier worden klappers met auditverslagen, leveranciersbeoordelingen en andere rapportages overbodig!!
  • Het invoeren van planningen zorgt voor reminders bij periodiek terugkerende activiteiten
  • Maak agenda’s en notulen van overlegsituaties makkelijk toegankelijk en bewaak de uitvoering van gemaakte afspraken
  • U kunt geregistreerde klachten en fouten selecteren en uitprinten om te bespreken met uw medewerkers
  • Gebruik de overzichten om inzicht te krijgen in de ingevoerde registraties (bijvoorbeeld terugkerende klachten).