Overzicht lokale vs centrale documenten

Voor gebruikers van Q-link die gebruik maken van een centraal gestuurd handboek is in het overzichtenscherm een extra overzicht beschikbaar. Dit overzicht heet “Lokale versus centrale documenten”.

Het geeft aan welke documenten centraal gestuurd zijn en welke zelf erin zijn gezet (de lokale documenten). Door op het aantal in het overzicht te klikken ziet u welke documenten het betreft. Vervolgens geeft een klik op het document u inzicht in de inhoud van het document.