Overzicht openstaande activiteiten en afhandelingsplannen

Bij het kiezen van overzichten ‘Openstaande activiteiten’ en ‘Openstaande afhandelingsplannen’ verschijnt nu onderin bij ‘Peildatum’ automatisch de datum van vandaag.