Overzicht openstaande leesbevestigingen

Via Overzichten in de module Q-link kan nu ook een overzicht ‘Openstaande leesbevestigingen’ gekozen worden. Dit overzicht toont per document welke leesbevestigingen gevraagd zijn, aan wie en die nog niet gelezen zijn.