Overzicht (openstaande) leesbevestigingen

Via Overzichten in de module Q-link kan het overzicht ‘Leesbevestigingen per document’ worden gekozen. Dit overzicht toont per document welke  leesbevestigingen gevraagd zijn, aan wie en welke al gelezen zijn.