Overzicht vervallen documenten aangepast

Het overzicht vervallen documenten in Q-link laat andere data zien dan in de selectie aangegeven. Er werd 1 dag teveel weergegeven. Dit probleem is opgelost.

Tevens is de werking met datums aangepast, d.w.z. voorheen stond er een begin- en einddatum terwijl alleen de einddatum werd gebruikt. Er is in dit overzicht nu alleen een peildatum overgebleven.