Prestatie-indicatoren

In Performance Manager is het mogelijk om bij het instellen van prestatie-indicatoren nu ook indicatoren toe te voegen zonder een doelstelling/streefwaarde. Dit is bijvoorbeeld nuttig bij indicatoren die u wel wilt monitoren, maar waar u weinig tot geen invloed heeft op de uitkomst (bijvoorbeeld aantal verwijzingen of aantal nieuwe cliënten).