Q-base: categorieën, subcategorieën en locaties deactiveerbaar

In de Q-base registratiestructuur kunnen categorieën, subcategorieën en/of locaties die niet meer relevant zijn, gedeactiveerd worden. Ze zijn dan niet meer zichtbaar bij het invoeren van een nieuwe registratie of bij het muteren van een oude registratie.