Q-link overzicht vervallen documenten per documentautorisator

Er is een overzicht toegevoegd aan Q-link Overzichten. Het is nu mogelijk om een overzicht te maken van het aantal vervallen en het aantal niet vervallen documenten per document autorisator.