Q-link overzichten uitgebreid met flowcharts

In Q-link overzichten is een nieuw overzichtstype toegevoegd: ‘Overzicht documenten met flowchart’. Hierin is eenvoudig te zien welke documenten een flowchart hebben.