Q-link pagina einde

Het is mogelijk om in Q-link een pagina einde in te voegen. Bij printen en exporteren van een document met pagina-einde zorgt dit ervoor dat de tekst na de pagina-einde op een volgende pagina wordt afgedrukt. Deze optie is op het raadpleegscherm goed zichtbaar gemaakt.