Q-safe bruikbaar voor ISO 27001

De module Q-safe voor risicoanalyse is uitgebreid. De risicoanalyse voor ISO 27001 kan nu ook verwerkt worden. Zo kan er aan Q-safe bijvoorbeeld de volgende onderdelen worden toegevoegd: BIV indicatoren (Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid); Risico eigenaar; Beheersmaatregelen; Dreiging.