Q-safe export verbeterd

De Q-safe export naar Excel is verbeterd. Er zijn scheidingsstreepjes geplaatst tussen activiteiten en codes die onterecht zichtbaar waren, zijn verwijderd.