Signalering van kwaliteitsregistratie naar cc-emailadres

n de module Q-base wordt bij een registratie een e-mail gestuurd naar een vooraf ingesteld e-mailadres, mits dit is ingesteld. Op verzoek van gebruikers van Q-base is het nu mogelijk gemaakt ook een cc-email adres in te stellen. Wanneer u daarvan gebruik wilt maken kunt u ons verzoeken dit voor u in te stellen.