Signalering zelf instellen

De signalering op niet ingevulde velden kunt u zelf instellen indien u rechten heeft als “consultant”. In het consultant-scherm is per PPI in te stellen naar wie de signalering moet worden verzonden en wat de termijn in dagen moet zijn na de datum van de meetperiode.