Toelichtingen bij analyse onderdelen

Bij de kolomkoppen van de risicoanalyse is een toelichtende tooltip geplaatst die beter aangeeft wat de bedoeling van de betreffende stap is in de analyse.