Velden voorwaardelijk weergeven

De formulieren die in Q-base gebouwd worden hebben steeds meer mogelijkheden.

Velden kunnen nu voorwaardelijk worden weergegeven afhankelijk van keuzes in de andere velden. Tot nu toe kon dat vooral op basis van de hoofdkeuzes binnen type registratie, categorie en subcategorie. Maar nu kan dat op basis van ieder veld binnen een formulier.