Verplaatsen documenten

In het scherm “Beheer definitief” verschijnt een [Verplaats] knop indien de betreffende gebruiker geautoriseerd is om het aangeklikte document te bewerken. Met de verplaats knop kan het betreffende document verplaatst worden naar een andere plaats in het kwaliteitshandboek. Onderliggende documenten worden meegekopieerd.