Versienummer en exportdatum bij exporteren concept

Bij het exporteren van concepten werd het versienummer en de wijzigingsdatum van het onderliggende definitieve document weergegeven. Dit is aangepast.