Weergave van activiteiten in Q-base jaarplanning

In de jaarplanning worden activiteiten die een einddatum in het voorafgaande of het volgende jaar hebben, nu weergegeven met één bolletje met daarin het totaal aantal activiteiten in dat betreffende jaar: een rood bolletje voor activiteiten, waarvan de einddatum reeds overschreden is, een groen bolletje voor activiteiten waarvan de deadline nog niet bereikt is en een groen bolletje met een vinkje voor de afhandelde activiteiten.