Werken met centrale analyse in Q-safe

Dit betreft het kunnen werken met centrale en afhankelijke lokale Q-safe. In de centrale analyse kan met een slotje worden aangegeven of iets wel of niet lokaal kan worden. Dit is voor iedere “cel” in te stellen.