Wijziging Q-safe

Er kunnen nu meerdere oorzaken per risico geplaatst worden en een aantal kolommen kan worden uitgezet. Het betreft de volgende kolommen:

  • Gevolgen
  • Weging
  • Rest-risico